Sist oppdatert: 05.01.2015 19:29

Skolerapporten stenger for alter-native løsninger

  ARNE HEIMESTØL
I skolerapporten leser vi følgende: – Det ligger som en forutsetning at bygg kommunen ikke skal bruke til fortsatt skoledrift, ikke kan leies ut til interessenter som ønsker å starte alternativ opplæring.

(...) Skole X legges ned og flyttes midlertidig til Y i påvente av ny felles sentralskole lokalisert på/i Z. Formålet til bygget endres, og det skal ikke leies ut, avhendes eller selges til foretak som har fortsatt skoledrift som formål.

Kommunen må selge eller kondemnere bygg for å kunne redusere utgifter til drift og vedlikehold. Det henvises til tidligere vedtak: KS-029/14 F) Eksisterende bygg avvikles så snart ny skole er på plass.