Sist oppdatert: 08.01.2015 17:12

Grunneier orienterer

 

ARNE HEIMESTØL
Det er Asbjørn Bakkom som er grunneier der telemasta til Telenor står på Skartjernskollen. Avtale om bruk av grunn er inngått med dette selskapet.

Bakkom opplyser at han ikke er blitt kontaktet om graving og fiberutbygging til masta av verken Eidsiva eller SAE. Dette er grunnen til at han har nektet slik utbygging.