Sist oppdatert: 22.07.2015 09:03

Svar på leserinnlegg i "Valdres" og Hedalen.no vedr. Sør-Aurdal Arbeiderparti

  Det blir stadig hevdet at Sør-Aurdal Arbeiderparti har presset kandidater fra Hedalen ut fra kommunevalglista. Dette er ikke riktig. Nominasjonskomiteen som også Hedalen Arbeiderlag var representert i leverte en enstemmig innstilling til nominasjonsmøtet. På nominasjonsmøtet ble det vedtatt at fem kandidater skulle kumuleres.

På nominasjonsmøtet valgte Hedalen Arbeiderlag noe utradisjonelt å fremme en ny liste som det ble stemt over, og forslagene til prioritering av kandidatene fikk ikke gjennomslag.

Nominasjonskomiteens forslag ble i utgangspunktet enstemmig vedtatt. De har selv valgt å gå ut av partiet da de ikke fikk gjennomslag for sine forslag på nominasjonsmøtet. Én representant fra Hedalen valgte likevel å stå på lista.

Hedalen Arbeiderlag og Sør-Aurdal Arbeiderparti forsøkte å få andre kandidater fra Hedalen til å stille på lista før frist for levering, men lyktes ikke. Dette har Sør-Aurdal Arbeiderparti beklaget ved flere anledninger.

Referat fra nominasjonsmøtet ble sendt alle møtedeltakerne, og det kom ingen innsigelser til referatet ved fristens utløp.

Man bør kunne forvente ærlighet og rettferdighet fra politikerkolleger også om de bytter parti. Vedkommende fra Hedalen Arbeiderlag var også med på partiprogrammet til AP som de senere kritiserer. Hva er da målet eller agendaen for nevnte representanter her?

At folk på utsiden som bare er interessert i ene siden, og ikke kjenner saken fra begge sider, uttaler seg kritisk og dumt, kan vi ikke ta innover oss. De har selv vært med noen år tidligere i politikken, men glemmer fort.

Noen politikere går tydeligvis for makta og glemmer fakta. Bør tenke seg om før media brukes. Det bør også andre med skrivekløe tenke på, så kanskje man unngår å såre noen, hvis det ikke er hensikten. Redaktøren i Hedalen.no må ha vært på et annet møte da han refererer til flyktningesaken. Faller på sin egen urimelighet.

I ettertid har vi ved flere anledninger sett at en enkelt person er blitt hengt ut, sjikanert og det er blitt satt ut usanne rykter om at AP ikke vil ha hedølinger på lista og at partiet er imot bygda. Vi opplever dette som sårende. Da vi gikk inn for å bosette flyktninger som administrasjonen la opp til, ble enkelte beskyldt for å være snever og være mot Hedalen. Som politikere ønsker vi å finne gode løsninger for alle innbyggere i Sør Aurdal.
Sør-Aurdal Arbeiderparti er, og har vært, et parti for hele Sør-Aurdal. Det skal vi fortsatt være, selv om vi dessverre ikke lyktes å få med oss mer enn en kandidat fra Hedalen denne gangen.

Noen tanker med sannhet er ikke å forakte.

Med vennlig hilsen
SØR-AURDAL ARBEIDERPARTI