Sist oppdatert: 23.07.2015 20:04

Hva er sannhet i Sør-Aurdal Arbeiderparti?

ROLF GUNNAR OLSEN

Jeg leser med forskrekkelse og undring oppslaget fra Sør-Aurdal arbeiderparti om det som har vært oppslag i media i den siste tiden.

Når man beskriver nominasjonsprosessen og unnlater de dramatiske sidene ved prosessen, kan man kanskje si at det representerer sannheten, men ikke hele sannheten.

Jeg påstår ikke at det som står på Hedalen.no er feil, men det er i hvert fall mangelfullt, dersom det skal beskrive det som skjedde.

Jeg er ett av medlemmene som trakk meg fra lista til kommunevalget, og grunnen er egentlig internt i partiet. Men når det kommer slike beskrivelser som denne i Hedalen.no, vil det være nødvendig med mer informasjon til det offentlige. Det beste ville vel være om styret i partiet klarte den informasjonsjobben, men jeg tror at jeg vil ha et møte med de andre som forlot dette møtet, og vi vil nok komme med en fyldigere beskrivelse av det som skjedde.

Inntil videre får det offentlige klare seg med en kommentar som sier at et «glansbilde» har en bakside også.

Med hilsen fra en ferierende politiker
Rolf Gunnar Olsen