Sist oppdatert: 25.07.2015 07:54

Kommunesammenslåing og arbeids-giveravgift

  ARNE HEIMESTØL
Arbeidsgiveravgiften er regionalt differensiert. De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser.

Sør-Aurdal er, sammen med øvrige Valdres-kommuner, plassert i sone 3. Ringerike er i sone 1.

Dersom Sør-Aurdal skulle gå sammen med Ringerike og få samme arbeidsgiveravgiftssone som denne kommunen, ville det gi betydelig økte utgifter for bedriftene i kommunen vår.

Grunnlaget for arbeidsgiveravgift for Begna Bruk vil være omtrent 22 millioner kroner i 2015. Denne bedriften vil måtte betale 1 694 000 kr mer i arbeidsgiveravgift. Tallet framkommer slik:

(22 000 0000 kr*14,1-(22 000 000 kr *6,4)=1 694 000 kr

Dette forutsetter at Begna Bruk kun driver virksomhet som er i sone 3.
Har de f.eks. salgskontorer med ansatte i sone 1, vil differansen bli mindre.

Hedda Hytter vil tape et sted mellom 650 000 og 700 000 ved å bli «ringeriking».

Sør Aurdal Energi ville tapt, dvs. vi som kunder hadde måttet betale kr
450 000 mer i linjeleie dersom selskapet var i sone 1 i stedet for sone 3.

Det er vel grunn til å tro at samlet næringsliv, forutsatt at soneinndeling følger kommunegrenser, ville tape mer enn 3 millioner kroner årlig på å bli overført til Ringerike.