Sist oppdatert: 01.07.2015 20:19

Nye ruter

  MAREN HØILUND
Fra 1. juli blir det endringer i kollektivtilbudet i Hedalen.


Skoleferien
I skolenes ferie vil kollektivtilbudet i Hedalen bli kjørt som bestillingsruter. Se denne brosjyren.

På skoledager

Fra skolestart 17. august blir busstilbudet mellom Hedalen og Bagn utvidet til å gå 4 dager i uka (ikke onsdager). Se rutetabeller 659

Tilbudet mellom Hedalen og Nes blir også endret. Deler av dette busstilbudet har for liten trafikk til å videreføres. Se rutetabeller 661.