Sist oppdatert: 04.07.2015 07:10

Sett fra innsiden
SVEIN BAKKE, VARAORDFØRER (AP)
Når Leirskogen, Hølera, Bagn, Reinli og Begnadalen med sine ungdomsskoleelever (tre fjerdedeler av innbyggerene) kjemper for noe og får det til, kommer det en hel masse sure oppstøt fra en kommentator som ser ting fra utsiden. Hvor går grensa for egeninteresse og selvforherligelse?

Hva med litt solidaritet med barn og unge fra disse bygdene som skolemessig og på fritiden sokner inn mot Bagn? Er det ikke legalt at andre prøver å få til noe?

Alt dette har sin bakgrunn i et enstemmig k-styrevedtak om at C-blokka skal rives. Vedtaket sier også at man skulle prøve å få til så mye bygningsmasse som mulig ved hjelp av tilskuddsmidler når nytt anlegg skal bygges. Dette har administrasjonen gjort, og resultatet ble lagt fram for k-styret. Bygningsmassen inneholder også tiltrengte undervisningsrom for Bagn skule. Dette har vært en prosess som har ført fram til det resultatet som foreligger. K-styret var så fornøyd at de vedtok dette enstemmig.

Kostnadene kan diskuteres om de blir for høye. Det ble også gjort i kommunestyret, og representanten som forsøkes uthengt i kommentaren, var en av de få som stilte spørsmål om vi måtte bygge så stort. Han var, og er, bekymret for peinga. Selv om vi er politikere, er vi også mennesker med litt følelser.

Man bør forholde seg til fakta, og ikke vedtatte absolutter, når man går til uthenging av mennesker som prøver å gjøre det beste for Sør-Aurdal. Dette grenser til trakassering, se leder på Hedalen.no. Alt er ikke gangbart når man argumenterer for en sak, man må kunne forlange at debattanter er såpass opplyste at de kan skille mellom person og sak i et lokalsamfunn.

Selv om jeg fleipet i kommunestyret og dette blir brukt i argumentasjonen, prøver jeg meg på en liten spøk til.

Er kommentaren så negativ til utbyggingen fordi han tror at det blir så fint på Bagn at ungdomsskoleelevene i Hedalen heller vil gå der, eller........?
Avtroppende varaordfører