Sist oppdatert: 05.07.2015 15:44

Fra utsiden og innsiden

EMMY BAKKOM
Når kommentatorene skriver fra innsiden og utsiden, kan det tolkes på to måter. Den ene skriver om hva vi som politikere har bestemt, og den andre om hva de som bor i kommunen, bortsett fra I Hedalen, har bestemt.

Jeg blir ikke forundret over at det er varaordfører i AP som skriver dette. (Det gjenspeiler valglisten deres.)  Jeg blir skuffet over uttalelsen om
" Sør-Aurdalhallen" på Bagn. Ingen har slåss for å få bygd en ny C-blokk på Bagn.  Alle, etter at planene om skole på Garthus ble lagt døde, har vært enige om at det må til et nytt bygg på Bagn, og at det gamle rives.

Det har også vært enighet om at dette skal bære et bygg for HELE Sør-Aurdal og et bygg for alle aktiviteter, ikke bare idrett. Jeg er skuffet over APs varaordfører som fraviker og underslår disse faktaene. Eller er det en skjult agenda? Jeg velger å tro at de fleste har stemt for et bygg som alle "skal føle er sitt". Det blir også lagt til rette for at det skal bli nok grupperom for skolene på Bagn og til ungene fra Begnadalen og Hedalen når de har undervisningstimer i svømming. 

Noen ønsker seg et terapibasseng, det er satt på ønskelisten, men økonomien bestemmer.

Ved å investere i et slik bygg, vil en forhåpentligvis slippe kostnader til påbygg av Bagn skole.

Så er det økonomien i dette. Dette, varaordfører, må vi være med å betale for enten vi bor på "innsiden" eller "utsiden".

Jeg stemte for bygget og håper det får navnet Sør-Aurdalhallen, og at det blir et bygg som vi kan være stolte av.  Jeg kommenterte også økonomien , men valgte å  stole på rådmannen som har regnet ut at dette greier vi.

Eller må vi leve med driftstilpasningsprosesser i fremtiden fordi vi bygger over evne? Blir dette så dyrt at ingen lag og foreninger har råd til å bruke det? Vil det gå utover dugnadsånden i alle bygder både på innsiden og utsiden? Vil tjenestetilbudene – inkludert skole forringes? Hva skal skje med vedlikehold av kommunale bygg og veger? Vil vi lykkes med å få ned sykefraværet? Og hva vil skje hvis vi får stor uforutsette utgifter?

Vil dette, som noen påpeker, øke innflyttingen til Bagn? Det hadde vært fint. Og vil ev. nedbygging av tilbud øke fraflyttingen i andre deler av kommunen?

Ingen sitter med svarene, men vi håper det nye bygget blir til glede for ALLE som bor i kommunen, enten det blir storkommune eller ikke. Det nye kommunestyret får mye å jobbe med de neste fire årene.

NÅ er jeg nysgjerrig på hvor mye vi har greid å slanke driften ved årets slutt eller er det eiendomsskatten som skal redde oss.