Sist oppdatert: 10.07.2015 00:09

Stabil rypebestand i Hedalsfjella

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
Den årlige takseringen styret for foreningen Hedalsfjella gjennomfører, viser at det er litt lite stamfugl, men til gjengjeld er rypekullene store
.


Foto: Vegard Finsrud

Gratis jakt for hedøler
De som har postadresse 3528, kan nyte godt av en unik ordning. De kan få jaktkort og jakte gratis i områdene styret for foreningen Hedalsfjella forvalter. Jakttida er fra 10. september til jul.

Andre kan også jakte
De som bor fast utenfor bygda, herunder hyttefolket, kan kjøpe jaktkort de to første ukene etter 10. september eller de to påfølgende helgene. Sist år var det 80 personer som søkte om jaktkort. Loddtrekning ble brukt til å fordele tidspunkter.

Alle som går på jakt i Hedalsfjella, må rapportere resultatet av jakta til fjellstyret. Det ble innrapportert 105 skutte ryper i 2014.

Tre personer har rollen som jaktoppsyn og følger med på at bestemmelsene fjellstyret har fastsatt, blir fulgt.

Priser på jaktkort

  • 1. periode fra og med 12.09. til og med 17.09.2015: kr 2 000,- med hund - kr 1 400,- uten hund

  • 2. periode fra og med 19.09. til og med 23.09.2015: kr 1 400,- med hund - kr 800,- uten hund

  • Helg uke 39 er 25., 26. og 27.september 2015:  kr 600,- med hund - kr  400,- uten hund

  • Helg uke 40 er 2., 3. og 4. oktober 2015:  kr 600,- med hund - kr    400,- uten hund

Begrensninger

  • 1. periode: 8 ryper totalt, men maksimum 2 ryper pr dag

  • 2. periode 7 ryper totalt, men maksimum 2 ryper pr dag

  • Helg: 3 ryper totalt, men maksimum 2 ryper pr dag

Skuddpremie
Skuddpremie på rovvilt er innført for å øke bestanden. På rev, mår og mink er premien 400 kroner per dyr, og felling av kråke og ravn honoreres med 200 kroner.


Marius i 2012