Sist oppdatert: 09.06.2015 18:45

Foreslår å utrede samarbeid på oppvekst og helse

  ARNE HEIMESTØL
Rådmannen i Ringerike har laget et saksframlegg som skal behandles i formannskap og kommunestyre
.

Forslag til vedtak lyder slik: Sør-Aurdal kommune og Ringerike kommune nedsetter arbeidsgruppe og et felles tverrpolitisk utvalg med mandat og framdrift som beskrevet i saksframlegget.

  • Les hele saksutredningen her.