Sist oppdatert: 16.06.2015 15:39

Trygghetssirkelen – COS-P

  TRINE HANSEBAKKEN

Personalet i Begnadalen og Hedalen naturbarnehage har gjennomgått kurs i Circel of Security Parenting. Det er et brukervennlig verktøy for å se på og samtale om barns adferd, behov og følelser.

 

Hensikten er at COS-P skal hjelpe omsorgspersoner, foreldre eller de som jobber med barn, til å forstå hvorfor barn oppfører seg slik de gjør, hvilke behov de har, og hvordan de kan hjelpe barnet på en utviklings – støttende måte. Denne metodikken blir nå omtalt og anbefalt i flere faglige miljø.

 


Vi har fått COS-P-veiledning som er basert på en DVD med åtte kapitler. Programmet bruker videoklipp av trygge og problematiske samspillsituasjoner, gir tips om gode løsninger og bruker figurer for å tydeliggjøre de sentrale prinsippene.

 

I og med at hele personalgruppene har vært samlet, har vi brukt eksempler i fra egen hverdag. Det er godt å kunne diskutere forskjellige situasjoner man står ovenfor i hverdagen. Dette har gitt oss rom til å reflektere, og vi har hatt «hjemmelekse» til å tenke på egne erfaringer til de forskjellige kapitlene til neste kurskveld.

 

Barn har behov for trygge voksne for å kunne utvikle seg på en positiv måte. Tilknytningen, dvs. det usynlige emosjonelle båndet som dannes mellom barnet og omsorgspersonene, starter i spebarnstiden og utvikler seg til å bli trygg eller utrygg. 

Det var en mor som sa til meg på foreldresamtale for mange år siden: «Vi skal ha kurs og skoler til alt vi skal gjøre eller jobbe med. Har man hunder eller hester, skal de dresseres gjennom dressurkurs, men barneoppdragelse er en selvfølge at man skal kunne.» Hun etterlyste et kurs i hvordan hun på best mulig måte kunne oppdra og forstå barnet sitt på en best mulig måte. Dette er noe av det hun etterspurte den gangen. Nå har man muligheten: I Sør- Aurdal kommune har vi 4 COS-P veiledere. Disse anbefaler kurset for foreldre, fosterforeldre, adoptivforeldre, støttekontakter osv. De kan ha kurs for grupper, par eller enkeltpersoner.

Cos-P tar utgangspunkt i tilknytningsteorien og illustrerer dette gjennom trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen viser oss at foreldre/omsorgspersoner har to funksjoner overfor barnet:

 

  • Være en trygg base som barnet kan våge å bevege seg bort fra uten at barnet blir forlatt
     

  • Være en sikker havn som alltid er der for å ta imot når barnet har behov for nærhet/trøst fra den voksne.


Vi kan anbefale dette kurset. Det har gitt oss inspirasjon i hverdagen i arbeidet med barn. Vi er mer i stand til å forstå barn om hvorfor de gjør som de gjør. Lettere forstår tanken som ligger bak og sammen så løser man det på en smidigere måte. Når vi nå har dette felles verktøyet kan vi lettere ta det opp i personalgruppen. Om du ønsker kurs eller mer informasjon om dette er det mulig å ta kontakt med helsestasjon, barne- og familieveileder eller Psykisk helse.