Sist oppdatert: 04.06.2015 19:25

Sommerleirer

  REIDUN MARIE STORRUSTE
Har du lyst til å reise på leir i sommer
?

Vi kan anbefale:

Minner om Hedalen Menighetsråd sin ordning med å sponse leirer, les mer her.
Vi veit at det allerede er påmeldte fra oss på Friskusleir og Skjærgårds.

Lurer du på noe så ta kontakt med Arne eller Reidun Storruste tlf. 913 30 922 / 951 84 630