Sist oppdatert: 08.06.2015 21:50

Byggeprosjekt igangsatt

  ARNE HEIMESTØL

I mars vedtok årsmøtet i HIL at laget skal bygge klubbhus til vel 1,2 millioner kroner. Mandag startet grunnarbeidene.


Klikk her for å se større tegning.

Det er Tor Einar Fekjær som har laget byggetegningen til det 77 kvadratmeter store klubbhuset. Lokalet skal blant annet inneholde oppholdsrom, kjøkken, kiosk, handikaptoalett, do og lager. Bygget vil stå på støpt plate inn mot skråningen der lagets tidtakerbu nå står, nordøst for fotballbanen.

Klubbhuset er finansiert gjennom tilskudd fra kommunen, tippemidler, egenkapital og dugnadsinnsats. Prosjektet vil bli igangsatt så snart som mulig, og det må være helt ferdig til 15. mai 2016. Da skal Norsk Tipping ha sluttrapporten i hende.