Sist oppdatert: 10.05.2015 06:18

Oppgraderinger må til!

  ARNE HEIMESTØL
Hedalen.no er både ei nettavis og et nettsted som blant annet sprer informasjon om hva lag, foreninger, bedrifter og offentlig virksomhet driver med i bygda. Om få dager fyller Hedalen.no 15 år. Det er tid for å oppdatere en hel del presentasjonssider som ligger ute
.

Arbeidet med å oppgradere sidene til lag og foreninger er godt i gang. Målet er å få med flest mulig av virksomhetene til å legge ut informasjon om seg selv. Det er den statiske informasjonen som bør ligge på presentasjonssidene. Nyhetsoppslag kommer i nettavisa og kan senere lenkes opp på lagets/foreningens side.

Årlige oppdateringer
Tanken er at alle sider må oppdateres én gang hvert år. Dette skjer etter årsmøtene, for da er det gjerne endringer i styreverv. Samtidig kan oversikten over oppslag oppdateres, og årsmeldinger og andre årsmøtedokumenter legges ut.

Lik oppbygging
Sidene jeg har laget til nå, har i stor grad lik oppbygging. Dette letter navigasjonen for brukerne.

Mye inkludert
Det kan være lønnsomt for lag og foreninger å ha side på Hedalen.no. Det nemlig rett til ubegrenset antall bekjentgjørelser. De som ikke har side, betaler 340 kr + moms per annonse. Kostnaden med å ha side er 910 kroner + moms, og oppdateringer/endringer koster 445 kr per time eks. mva. De fleste sidene jeg har justert til nå, har medført mellom én og to timers arbeid. Jeg regner med at det årlige vedlikeholdet vil bli enklere.

Status i arbeidet
Hovedsidene for lag og foreninger er også sjainet opp. Bautahaugens Venner, Hedalen helselag, Hedalen idrettslag, Hedalen Normisjon, Hedalen bygdeutvalg, Hedalen Skoles Venner, Hedalen idrettslag, Hedalen ungdomslag og Hedalen kunst- og husflidslag er godt i gang med sine oppdateringer.

Framgangsmåten
Når sidene er i startfasen, publiseres de på alternativ nettadresse. Dette er tilfelle med siden til Bautahaugen samlinger. Her gjenstår det en del arbeid. Blant annet skal det inn informasjon om Bergsrud gard, og flere bilder skal på plass. Gammel side kan du se her, og som utvikles nå, kan du tjuvtitte på her. Når arbeidet er kommet så langt at siden kan publiseres, utdateres den gamle, og den nye får nettadressen den skal ha.

Prosessorientert skriving
–Flere hoder tenker gjerne mer enn ett. Når vi samarbeider med andre om å skrive tekster, kan sluttresultatet bli bedre. Dette skriver jeg på Norsksidene – som jeg også er redaktør for. Samarbeid må til om sluttresultatet skal bli bra.