Sist oppdatert: 12.05.2015 06:44

Mer om fiber til folket

  ARNE HEIMESTØL
Prosjektleder Gudmund M. Sørensen i Eidsiva bredbånd forteller at selskapet nå er i sluttfasen av forberedelser for en alternativ utbyggingsmodell i grender og områder med antatt høye utbyggingskostnader
.

Det vil være en del forutsetninger som må ligge til grunn i vår alternative utbyggingsmodell, deriblant må det foreligge minimum 80 % interesse innenfor et avtalt område.

Lansering og praktisk informasjon rundt denne modellen vil  bli tilgjengelig for publikum før sommeren. Da vil mer informasjon bli tilgjengelig på www.eidsiva.net

I mellomtiden oppfordrer Sørensen flest mulig til å registrere sin fiberinteresse på www.jegvilhafiber.no.