Sist oppdatert: 12.05.2015 15:33

Lover vegarbeider

  ARNE HEIMESTØL
Statens vegvesen har nå gitt svar på brevet Hedalen bygdeutvalg sendte til Oppland fylkeskommune i april. Av brevet går det fram at det vil bli omfattende dekkearbeider på fylkesvegene 225 og 243 i 2017. I tillegg skal vegstubbene som ble utbedret i Vestbygda i fjor, få fast dekke i sommer
.

– Vi er kjent med at vegene i Hedalen har varierende kvalitet, skriver vegvesenet, som også peker på at nødvendig forarbeid må til før nytt dekke kan legges på vegen mellom Hedalen og Begnadalen.

  • Les brevet Hedalen bygdeutvalg sendte til Oppland fylke.

  • Her kan du lese svarbrevet fra Statens vegvesen.

– Hedalen Bygdeutvalg er tilfreds med at Statens vegvesen vil legge nytt dekke på fylkesvegene i distriktet vårt, sier Vegard Vetrom.

– Det må imidlertid gjøres en del grunnarbeid for at utbedringene som er planlagt, skal ha en varighet utover noen få år. Legger man kun nytt dekke på dårlig grunn, vil dekke om noen år være av like dårlig kvalitet som vi opplever i dag. Vi vil ta opp dette med Statens vegvesen. Vi avventer også svar fra Oppland fylkeskommune som bevilgende myndighet. Fylkeskommunen hadde et overskudd på 170 millioner i 2014. Noe av dette overskuddet bør tilfalle fylkesveger som fylkeskommunen har ansvar for. Vi er ikke de eneste med dårlig veg i fylket, men vi vil arbeide for at våre veger ikke får en lavere prioritet enn andre fylkesveger.


Fra arbeidene som ble gjennomført på vegen til Vestbygda i fjor høst.