Sist oppdatert: 16.05.2015 18:10

Åpning av Ruggstien og maleriutstilling på Skrukkefyllhaugen

  BJARNE BERG
Fortellingen om slagbjørnen Rugg er en av de sentrale bøkene i Mikkjel Fønhus sitt forfatterskap. Der skildres den lange og strevsomme jakten på Rugg, helt til han blir skutt i Storebekkseilen i Vassfaret den 13. mai 1908. På dette stedet er det satt opp en minneplate til minne om Rugg.

Nå har Fønhusforeningen tatt initiativ til å rydde og merke en sti som går nede fra Vassfaret og opp til stedet der minneplata er satt opp.

Arbeidet med dette er nå ferdig, og det skal være offisiell åpning av stien, ved leder av Ringerike Turistforening, lørdag 23. mai kl. 11.00.

Stien tar av Vassfarvegen ved Storebekk, følger en skogsbilveg et stykke oppover lia, før den går over i sti, gjennom, skogen, opp på snaufjellet og ender på stedet der hvor Rugg ble skutt.

Åpning av stien kan kombineres med et besøk på maleriutstillingen som er på Skrukkefyllhaugen som er åpen hele pinsen. Naturmaler Tom Simonsen stiller ut og selger sine flotte bilder med motiver fra området.

Her er det også anledning til å få kjøpt seg kaffe med «noe attåt».
Velkommen til nye vassfaropplevelser i pinsen.


Utsikt fra minneplata mot Vassfaret