Sist oppdatert: 27.05.2015 21:46

Tilbyr fiber til næringslivet i hele bygda

  ARNE HEIMESTØL

Eidsiva bredbånd varsler at det skal bygges fiber til Sukke sentral. I sør vil fiberkabel til Hedda hytter komme på plass til 1. august.
 

Rundt 20 tilhørere hadde møtt opp da Lars Erling Vasslid fra Eidsiva bredbånd orienterte om fiberutbygging for næringslivet i Hedalen. Han sa at det er dette markedet som har førsteprioritet i den videre utbyggingen som skal gjennomføres i bygda. Tilbud om fiber til privatkunder kommer det mer informasjon om seinere.
 

Bedriftskunder som ønsker fibertilkobling før vinteren, bør bestille så snart som mulig. Vasslid opplyser at tilkobling i størst mulig grad vil skje i den rekkefølge bestillinger kommer inn. Pristilbud kan den enkelte kunde få ved å henvende seg til e-post larserling.vasslid@eidsiva.net og/eller mobil 959 81 630.
 

– Næringslivsgruppa er svært tilfreds med at vi nå får en helhetlig utbygging av fibernettet i Hedalen, sier Gunnar Fossholt. – Når stamnettet er på plass, åpner det seg muligheter for andre kundegrupper også.