Sist oppdatert: 28.05.2015 14:41

Dramatisk for Fekjær

  ARNE HEIMESTØL
Styret i Sykehuset Innlandet har i møte i dag vedtatt at driftsavtalen med Fekjær psykiatriske senter kan sies opp. Det er en gjensidig oppsigelsesfrist på to år, så driften ved Fekjær er foreløpig sikret.

– Dette er dramatisk, sier Elling Fekjær. Han er imidlertid klar på at driften må fortsette.

Fekjær psykiatriske senter (FPS) er en privat institusjon tilknyttet Sykehuset Innlandet, Divisjon Psykisk helsevern og Avdeling for akuttpsykiatri og psykosebehandling Reinsvoll sitt behandlingstilbud.

FPS består av døgnenhet, poliklinikk, ambulant team og stiftelsen Fekjærtunet overgangsboliger. Oppland fylkeskommune har eget skoletilbud ved FPS.

Fekjær psykiatriske senter er en del av spesialisthelsetjenesten og behandler ulike psykiske lidelser der rus ofte  inngår som et tilleggsproblem.

– Dette er leit, sier ordfører Kåre Helland. Jeg har bedt Elling Fekjær om å orientere kommunestyret i møtet vi skal ha i dag. – Nå må kommunen, sammen med Fekjær psykiatriske senter, drøfte hva vi i fellesskap kan gjøre for å løse de utfordringer vi står overfor.

Det er for tiden 40 ansatte på Fekjær psykiatriske senter. Hedalen.no kommer med mer om saken fredag.
 


Elling Fekjær