Sist oppdatert: 29.05.2015 06:46

Aktiviteter i Lions Club Vassfaret

 

  OLAF SØBEKKSETER

Det nærmer seg nå innspurten på et godt år for lionsklubben. Vi har en litt annen tidsregning i lions, og det vil si at lionsåret starter etter sommeren og avsluttes i løpet av juni.

 

Med et godt år mener vi at Lions Club Vassfaret har fått muligheten til å bidra med økonomisk hjelp og annet engasjement der det har vært behov, både lokalt og på nasjonalt og internasjonalt plan.

 

I vinter har klubben bidratt til å samle inn midler både for Røde Fjær og Tulipanaksjonen. Dette er penger som brukes til «Mitt valg», som er et undervisningsopplegg i holdningsskapende og forebyggende arbeid mot mobbing og rusmisbruk blant unge og barn. Mitt valg –programmet går i alle barnehager og skoler i kommunen vår, og er nå timeplanfestet. Dette er verktøyet kommunen har valgt i dette arbeidet.

 

Siden år 2000 har klubben avholdt 10 kurs for lærere, assistenter, helsesøstre, politi og barnehageansatte. Det har her vært benyttet profesjonelle kursholdere fra «Det er mitt valg».

 

Oppfriskingskurs
Tirsdag og onsdag 2. og 3.juni er det igjen kurs/oppfriskningskurs i Sør-Aurdal.

 

Kursholdere er seniorinstruktør Trond Rekstad og Bente Eriksen Tøndel, som er fagperson innen overgrepsutsatte barn. LC Vassfaret står som arrangør, og finansierer dette sammen med Tulipanfondet. Engasjement for barn og unge, er et av de viktigste områdene lionsklubben arbeider med.

 

Vi er veldig takknemlige for den støtten alle bidrar med når vi har våre aksjoner, loddsalg og annet inntektsbringende salg. Dette har gitt LC Vassfaret mulighet til å bidra med nærmere kr. 600 000,- til «Mitt valg» for Sør-Aurdal og Nes, fra år 2000 og fram til nå.

 

Tur til Vassfaret
Skoleåret nærmer seg også slutten, og da har det jo vært tradisjon i ca. 35 år, at lionsklubben har arrangert tur i Vassfaret for 6. klassingene. Mandag den 1. juni går årets tur, som starter ved Strøesdammen og ender opp ved Nevlingdammen.

 

Vi håper på en fin tur også i år, og ønsker 6. klassene fra Nes, Bagn, Begnadalen og Hedalen skole velkommen.