Sist oppdatert: 05.05.2015 00:18

Skal males

  ARNE HEIMESTØL
Det er godt over et år siden 117 vinduer ble skiftet på skolen. Fortsatt mangler bordkledning som ble skiftet samtidig, maling, og flere spør seg hva årsaken er til det.

Oppsynsmann Rune Fremgaard opplyser at de som vant anbudet på å utføre dette arbeidet, også hadde andre oppdrag for kommunen i 2014. De tok forbehold om at noen av arbeidene måtte kunne utsettes til våren 2015.

Dette godtok kommunen. – Siden det også er spørsmål om pris og hvem som skal betale, lar det seg ikke gjøre å hente inn andre før ev. kontraktsbrudd, sier oppsynsmannen.