Sist oppdatert: 06.05.2015 07:22

Per Bruskerud

  INGER STENSRUD
5. mai for 70 år siden var jeg med i begravelsen etter Per Bruskerud.
Begravelsen var i Bruskerud, og kista ble kjørt med hest heim til hovedvegen, og tatt over på bil der
.

Per Fekjær kjørte hesten, og vi i begravelsesfølget gikk etter. Da vi reiste om morgenen, satt tre av “gutta på skogen” på trammen og ønsket de kunne vært med.

Men det var tre dager før freden, og de kunne ikke vise seg fram. Per var født i Bruskerud 5. mai 1904, og han ble altså begravet på bursdagen sin.
Han var aktivt med i heimefronten i Vassfaret, men fikk ikke oppleve fredsdagene.

17. april skulle han hente våpen fra et lager ved Hansespranget. Disse skulle brukes på en skyteøvelse i Bogfjellet. Han gikk gjennom på den dårlige vårisen på Aurdalsfjorden og druknet.

De fant han to uker senere, og det var bisettelse ved Ellingbu, der alle milorggutta var samlet. Kista ble kjørt heim til Bruskerud med hest.

Da det var 50 års-fredsfeiring på Bautahaugen i 1995, kom Nils Viker og bekranset bautaen over Per. Han var én av gutta på skogen, og var med å leitet da de fant ham.

Nå er det snart 17. mai og det skal bekranses bauta over Per Bruskerud og andre krigsmenn fra Hedalen. Men først kommer 8. mai. Det er en viktig dag, i alle fall for oss som opplevde krigen, og de herlige fredsdagene. 70 års-minne fra Inger på Storrustemoen.