Sist oppdatert: 10.03.2015 21:44

Ja - vi kan og vi vil”

MAGNHILD HUSEBY, SØR-AURDAL HØYRE
Dette er slagordet som står øverst på fylkestingsprogrammet til Oppland Høyre 2015. Høyre skal være Norges viktigste politiske verksted, og vi kjemper hele tiden for å finne virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker. Vi vil gjøre Oppland til et bedre sted å bo og sammen skal vi få dette til.  

I helgen har Oppland Høyre avviklet sitt årsmøte. Fire delegater fra Sør- Aurdal, tre fra Nord- Aurdal og to fra Øystre Slidre var tilstede for å sikre Valdres sine interesser. Årsmøtet behandlet flere resolusjoner som er viktige for Oppland og Valdres, samt et program vi skal jobbe ut i fra de neste fire årene i Oppland Fylkesting.  

Jeg vil dra frem tre saker jeg mener har stor relevans for Sør- Aurdal og resten av Valdres.  

Fjellpolitikk for fjellandet
Årsmøtet vedtok at Norge trenger en fjellpolitikk. 89 norske kommuner har over 50% av arealet sitt i fjellet og betegnes av forskere som fjellkommuner. Norge er et fjell-land og vi trenger derfor en strategi rettet mot disse områdene for å sikre fjellkommunenes interesser. Oppland Høyre vil derfor

  • ha en norsk fjellpolitikk - en tydelig nasjonal politikk for hva vi ønsker å bruke fjellområdet til

  • at politiske ambisjoner om vern og bruk blir praktisk politikk

  • at fjellområdene skal forvaltes av kommunene

  • at det etableres ”fjellfakultet” i Oppland med spisskompetanse på bruk av fjellets ressurser, utmarksforvaltning, bioenergi, skog, vann, mineraler, fjell-landbruk, reiseliv og turisme

E16
Oppland Høyre kjemper for at E16 skal være stamvei mellom øst og vest. Vi gir et tydelig signal til Regjeringen og Stortinget om at denne må være en av to stamveier også i fremtiden. Det har blitt brukt mye ressurser på veien de siste årene, men vi trenger mer for å få en tilfredsstillende standard på hele strekningen. E16 har den mest vintersikre veien og når det pågående prosjektet over Filefjell er ferdig, vil den være så godt som 100 % vintersikker.  

Skogbruk
Skogbruket er en viktig næring for innlandet og den bidrar til høy verdiskapning. Skogbruket er avhengig av god infrastruktur og hensiktsmessige rammebetingelser for å drive en bærekraftig skognæring. God forvaltning og høy grad av utnytting av skogen er et av Opplands viktigste bidrag i klimapolitikken. Oppland Høyre vil derfor

  • legge til rette for økt avvirkning av skog

  • legge til rette for økte klimagevinster ved bruk av skog

  • stimulere til at flere bytter ut olje med trevirkebaserte produkter

  • legge til rette for utvikling innenfor bioøkonomi, som omfatter alt som i dag kan lages av olje, men som i fremtiden kan lages av biomasse fra landbruk og særlig fra skogen

Valdres-foreningene setter spor i Oppland Høyre. På årsmøtet i helgen var mange oppe på talerstolen og frontet saker som er viktige for kommunen og regionen. Vi er med på å påvirke politikken i stor grad, både ved deltagelse i ulike utvalg, kandidater til fylkestingsvalget, leder i Kvinneforum og ved deltakelse på arrangementer i Oppland Høyre.  

Stem på Oppland Høyre ved fylkestingsvalget til høsten.