Sist oppdatert: 13.03.2015 06:33

Skal lede kvinneforum i Oppland

  ARNE HEIMESTØL
På årsmøtet i Oppland Høyre sist lørdag ble Magnhild Huseby fra Sør-Aurdal valgt til leder av Høyres kvinneforum i Oppland.
 

Høyres Kvinneforum er en integrert del av partiorganisasjonen. På landsnivå ledes forumet av Julie M. Brodtkorb.


Store oppgaver

Som leder i Oppland Høyres Kvinneforum er jeg en del av arbeidsutvalget i Oppland Høyre og har en plass på Høyres landsmøte, forteller Magnhild Huseby. – Det er en veldig stor ære for meg å få den tillitten av årsmøtet, da jeg ser på det som en utrolig viktig jobb. 

 

Den nyvalgte lederen forteller at målet til Høyres Kvinneforum er å være en bidragsyter til å utvikle Høyres politikk, få flere kvinner inn i politikken, legge til rette for møteplasser for kvinner i Høyre, få flere kvinner til å stemme Høyre og tilby kvinner opplæring og inspirasjon til det politiske arbeidet.
 

Likestilling
– Norge har kommet langt når det gjelder likestilling, men veien er fortsatt lang å gå. Kvinner og menn skal ha like muligheter, uten at man trenger å iføre seg den andres roller. Valgfrihet og selvstendighet er en grunnpilar i Høyre likestillingspolitikk. 

 

– Jeg håper at kvinneforumer kan finne løsninger som bedrer likebehandling mellom kvinner og menn. Vi må blant annet arbeide for å gi jenter mulighet til utdannelse i alle deler av verden, bekjempe vold i nære relasjoner og prioritere psykisk helse.

Prestasjonspress
Huseby minner om at mange jenter/kvinner kjenner sterkt på presset om å være perfekte. – Man skal være en god mor, være flink på skole og/eller i jobb og se bra ut hele tiden. Vi må gjøre noe for å redusere kravene. 

 

Vil ha holdningsendringer
Den nyvalgte lederen sier det er mange likestillingskamper man ikke kan vinne ved lovendringer, man må derfor skape holdningsendringer i samfunnet. – Jeg håper vi ved bruk av dette kan få flere kvinner til å velge heltid, få flere kvinner inn i ledende stillinger og flere kvinner inn i kommunestyrene.