Sist oppdatert: 16.03.2015 17:31

Kjære kommunestyrerepresentant!

HANS ALLERGOTH, BEGNADALEN BYGDEUTVALG
Argumentene for at også Begnadalen skole skal bestå, er mange. Jeg ønsker å påpeke en del av dem. Jeg vet dere som fornuftige mennesker vil ta det rette valget på torsdag og la skolestrukturen fortsette slik den er og la Begnadalen skole bestå.

Rådmannen legger barnas beste, reiseavstander og økonomi i sin begrunnelse.

  • Det er ikke barnas beste å legge ned skoler i nærmiljøet.

  • Det blir lang reisevei for mange av barna i Begnadalen til Bagn.

  • Å spare kr 300 000 (før alle ringvirkningene som sikkert vil sette tallet godt i minus) er ingenting i den store sammenhengen.

Tenk på dette før dere avlegger stemme torsdag:

Barnas beste – beholde det trygge, kjente og sine venner. Alle barn bør ha rett til en skole i nærmiljøet. Barna er Sør-Aurdals fremtid.

  • Begnadalens barn er verdt mye mer enn drøye 300 000 kroner. Så lite besparelse bør kunne tas fra andre steder enn barn og eldre. Et slik forslag er en fornærmelse for barna og beboerene i Begnadalen.

  •  Begnadalen vil bli splittet i to eller tre (Bagn, Hedalen, Nes) og nærmiljøet vil bli ødelagt.

  • For enkelte barn blir kjøreavstanden uforsvarlig lang. Kommunens geografi bør være argument nok for å beholde alle de tre skolene som nå er.

  • Fraflytting/tilflytting: Vi vet om to familier som meget sannsynlig vil komme til Begnadalen om skolen består, men ikke kommer om skolen blir borte (seks barn). Samt en familie som er på vei med to barn (økt elevtall ved barnehage og skole). Vi vet helt sikkert to familier (fem barn) som vil forsvinne ut av kommunen. Sikkert flere.

  • En bygd trenger en skole og en butikk. Ved å legge ned skolen legger du ned butikken, og med å legge ned butikken legger du ned arbeidsplasser.

  • Vanskelig å skaffe kompetent arbeidskraft til kjernebedrifter som Begna Bruk, Hedda Hytter og SAE fra lokalsamfunnet med nedleggelses og sparespøkelset hengende over kommunen (sitat Nils Martin Sætrang og Torkil Waagård). Bedriftene ønsker tillitt til at de kan gjøre sitt for at kommunen kan vokse. Men da trenger de også hjelp fra kommunens side ved å opprettholde nærmiljøene. Nedlegging av Begnadalen skole er uaktuelt!

Eiendomsskatten er greit for å opprettholde eller å gi bedre tilbud, ikke for å holde en kommune flytende, og nedlegging av bygder! Ved nedlegging av skolen en Begnadalen vil eiendomsverdien synke, og dagens takster må rettes og lavere skatt kommer inn.

Det har vært en kostbar prosess for å spare usle 300 000 kroner.

Noe er feil i kommunens fokus. Vi må forsøke å endre fra  at vi må spare, spare spare til hva kan vi gjøre for å øke inntekter?

Hva har vi som er bra? Hvordan kan vi gjøre Sør-Aurdal til en attraktiv og levende kommune? Hvordan kan vi få snudd negativitet til positivitet, slik at ALLE kan være med å dra i samme retning. Mot et bedre Sør-Aurdal.

Vi nekter å være med på at det skal være en nedgang i elevtallet fremover. Og ved å snu fokus og tenke positivt og utvikling kan vi klare det.

Med vennlig hilsen
på vegne av Begnadalens beboere.
Hans Allergoth, Begnadalen Bydgeutvalg