Sist oppdatert: 20.03.2015 18:12

Skolene i Begnadalen og Hedalen består

  TEKST: ARNE HEIMESTØL OG GURO SKINNES
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Etter en nesten tre timer lang debatt samlet kommunestyret seg enstemmig om forslag til vedtak som var lagt fram av Senterpartiet og Arbeiderpartiet.

Guro Skinnes har laget et stikkordspreget referat.

  • Her kan du lese hva som ble sagt i debatten.

  • Se framlagte forslag til vedtak her. I punkt to er det en endring som sier at SFO skal ligge i nærområdet til skole eller barnehage.

Rådmannen har også bekreftet at utbygging av trafikkareal ved Hedalen barne- og ungdomsskole kan gjennomføres. Denne saken kommer vi tilbake til med det første.


Alle de faste representantene møtte.


Råmann Erland Odden startet administrasjonens innledning til skolesaken.


Oddvar Fremgaard reiste spørsmål om Magne Damslora sin habilitet i saken.


Tjenesteleder Inger Randi Islandsmoen Kleven


Magne Damslora (Ap)


Olav Kristian Huseby (H)


Elling Fekjær (TPK)


Reidar Schlytter (Ap)


Rolf Gunnar Olsen (Uavhengig)


Kari-Anne Rustebakke (KrF)


Arne Leite (Sp)


Ordfører Kåre Helland (Sp)


Marianne Haldis Jensen (Ap)


Tor Anders Perlestenbakken (TPK)


Svein Erik Wold (Sp)


Marit Hougsrud (Sp)


Tor Einar Fekjær (FrP)


Hedøler i flertall på tilhørerplass


Gruppemøte TPK og uavhengige


Gruppemøte Ap


Gruppemøte FrP og H


Gruppeledernes møte sammen med ordfører


Kari-Anne Rustebakke går fra KrF til H i neste periode.