Sist oppdatert: 20.03.2015 22:18

Nytt fra Bautahaugens venner

  TEKST: SIDGRID HAUGEN
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
Bautahaugens venner, som har 73 medlemmer, har nylig avholdt årsmøte.

Nå er Sigrid Haugen leder, og Kjellaug Kjensrud, Bjørg Elisabeth Berg og Gunnar Hansen er styremedlemmer. Karin Skimten Lie er varamedlem.
  • Her kan du lese årsmeldinga for 2014.

Bautahaugen og Valdresmusea
Konstituert direktør ved Valdresmusea AS, Ole Aastad Bråten, deltok på årsmøtet. Han understreket betydningen av frivillighet, som har god tradisjon på Bautahaugen. Halstein Nerbye er tilsatt ved Valdresmusea i
40 % stilling som vaktmester på Bautahaugen, men alle ansatte skal komme alle avdelingene til gode.
For første gang har Valdresmusea nå utarbeida et 4-årig planverk.


Halstein Nerbye, Sigrid Haugen og Ole Aastad Bråten

Langeleik
Ole Aastad Bråten er også en svært dyktig utøver på langeleik. Her er ett av mange bevis på det. Til oss hadde med seg en vel hundre år gammel langeleik. Formen var helt tilbake til 1700-tallets. Ikke den enkleste å spille på, men vi fikk høre to vakre stykker.

Det ene etter Kari Sjurud, barnebarn til spelemannen Johannes Halden, som igjen var barnebarn til Ragnhild Viken (f. sist på 1700-tallet). Ragnhild var første langeleik-kilden til L.M. Lindemann, da han var på samlerferd i Valdres.

Ole spilte ogå låtten "Velkommen heim" etter Ola Brenno. Valdres folkemuseum har ei stor samling langeleiker, og i november åpna denne utstillinga. Se også denne siden.