Sist oppdatert: 23.03.2015 18:58

Løypelaget informerer

  HELGA PERLESTENBAKKEN

Løypelaget minner om innbetaling av årets løypebidrag.  Giroene i år ble sendt ut i slutten av november som et innstikk i Valdresmagasinet, og etter utsendelse har det jevnlig og nesten daglig kommet inn løypebidrag på løypelagets konto

Fram til nå er det 307 personer / familier som har innbetalt løypebidrag denne sesongen og det utgjør om lag 250 000 kroner.

Vi regner med at det er flere som bruker skiløypene, men som kanskje har glemt årets løypebidrag eller oversett den utsendte giroen.  Men man trenger ikke denne giroen for å betale løypebidrag.

Det er fortsatt flotte skiforhold  i fjellet og med de værutsikter vi nå har, ser det ut til å kunne bli mange strålende skiturer i nykjørte skiløyper i påska.

Løypebidrag kan betales til vår bankkonto 6185 05 30490.  Merk gjerne innbetalingen med hyttas vegnavn- /nr.

Anbefalt beløp er i år kr 1 000 ( likt for alle løypelag i Valdres ) men beløpet bestemmer dere selv.


Ved Larsputten på vei mot Surtind