Sist oppdatert: 04.03.2015 06:47

HIL skal bygge klubbhus

 

ARNE HEIMESTØL
Søndag 1. mars vedtok årsmøtet i HIL at laget skal bygge klubbhus til vel 1,2 millioner kroner
.


Klikk her for å se større tegning.

Det er Tor Einar Fekjær som har laget byggetegningen til det 77 kvadratmeter store klubbhuset. Lokalet skal blant annet inneholde oppholdsrom, kjøkken, kiosk, handikaptoalett, do og lager. Bygget vil stå på støpt plate inn mot skråningen der lagets tidtakerbu nå står, nordøst for fotballbanen.

Klubbhuset er finansiert gjennom tilskudd fra kommunen, tippemidler, egenkapital og dugnadsinnsats. Prosjektet vil bli igangsatt så snart som mulig, og det må være helt ferdig til 15. mai 2016. Da skal Norsk Tipping ha sluttrapporten i hende.

– Vi håper at klubbhuset kan bli en naturlig møteplass for flere av HIL sine aktiviteter, sier avtroppende styreleder, Amund Grønhaug. – Det kan blant annet tjene som varmestue i forbindelse med skiaktiviteter, møterom og samlingsplass for sosiale aktiviteter.