Sist oppdatert: 07.03.2015 21:22

Heng opp fuglekasser ved hytta!

 

TROND ØIGARDEN

De fleste har noen materialrester liggende på hytta. En fin anvendelse av disse kan være å snekre fuglekasser.

 

Dette er en aktivitet for både barn og voksne, som man gjerne kan være sammen om. Tre - fire fuglekasser på hyttetomta kan gi opplevelser i mange år. Det er spennende å følge med når hytta besøkes i mai – juni; er det noen leieboere i kassene i år?

 

Hvilke arter som kan ta i bruk kassene er avhengig av hvor hytta ligger. På fjellet er kjøttmeis, svarthvit fluesnapper og rødstjert de vanligste kassebrukerne, mens i lavereliggende strøk og ute ved kysten kan kassene også tas i bruk av blåmeis, spettmeis, svartmeis med flere. Det er hele 25 norske fuglearter som benytter seg av hule trær eller fuglekasser.

 

Utenfor kjøkkenvinduet på hytta vår har vi en fuglekasse, der svarthvit fluesnapperen, kjøttmeisen og rødstjerten bytter på å hekke. Når vi kommer til hytta i juni er det spennende å se hvem som bor utenfor vinduet. Vi kan sitte ved kjøkkenbordet å følge med de voksne fuglene som har det travelt med å mate ungene i kassa. Sist i juni kan vi være så heldige å få se en ny generasjon fluesnappere, kjøttmeiser eller rødstjerter fly ut i den store verdenen utenfor kassa.

 


Kasse med rødstjert

 

En vanlig småfuglkasse lages enklest av bord som er 15 cm brede (6”) og 2 cm tykke (3/4”). Av dette kan du lage veggene og bunnen, mens taket bør være litt bredere for å verne kassa mot regn. Vanlig høyde på kasseveggene er 26 cm og flyhullet bør være 32 mm i diameter. Dette er standard flyhull for arter som kjøttmeis og svarthvit fluesnapper. Et flyhull på 28 mm passer til blåmeis og svartmeis, og da kan gjerne kassa være litt mindre også. Med et flyhull på 40 mm har du en kasse for rødstjert og vendehals.

 

Kassene henges opp slik at det er mulig å se ned i kassa uten bruk av stige, og taket må kunne åpnes. Det er viktig å vedlikeholde kassene, da varer de lenger. Kassene bør renses hvert år. Det kan være fuglelopper i kassene, og for å unngå å få lopper på seg er det best å rense kassene rett etter at ungene har flydd ut eller eventuelt vente til det har blitt kuldegrader.

 

Det finnes mye litteratur, både på nettet og i bøker, med utførlige beskrivelser av mange typer fuglekasser.

 

  • Et greit nettsted med beskrivelser av diverse fuglekasser finner du her.

  • Litteratur kan f.eks. kjøpes her.