Sist oppdatert: 17.11.2015 19:46

Kollektivtransport

 

VEGARD VESTROM

Hedalen Bygdeutvalg har mottatt tilbakemeldinger fra flere hold angående kollektivtransporten i Hedalen.
 

Vi har sendt brev til Opplandstrafikk med de spørsmål som har blitt videreformidlet oss.

 

  • Les brevet her.

Vi vil komme med tilbakemelding til bygdefolket når vi får svar.

  • Se for øvrig dette oppslaget som forklarer hvordan busstilbudet i Hedalen er pr dags dato med rutetider.