Sist oppdatert: 21.11.2015 07:20

Vedlikehold av kommunale bygg i Hedalen 2016

 

ARNE HEIMESTØL
Rådmannen har lagt fram forslag til årsbudsjett for 2016. Vi har spurt tjenesteleder Lene Grimsrud om hvilke vedlikeholdstiltak som foreslås gjennomført på kommunale bygg i Hedalen.

 

Her er svaret vi har mottatt:

På grunn av lekkasjer i 2015 ble takskifte av mellomdelen av Hedalen barne- og ungdomsskole framskyndet til 2015 og ble utført i høst. Den resterende delen over gymsal, skolekjøkken med mer skal skiftes ut i 2016, og det er avsatt midler på investeringsbudsjettet.

Totalrenovering av dusj og garderober på både Hedalen og Begnadalen skole er foreløpig foreslått i 2019 i vedlikeholdsplanen og økonomiplanen.

Det var også avsatt midler til maling av Hedalsheimen i 2016 i vedlikeholdsplanen. Det er derfor avsatt i driftsbudsjettet. Når det gjelder driftsbudsjettet, så har hver tjeneste der en total ramme å forholde seg til, og dersom det dukker opp andre utfordringer/behov som må prioriteres, kan det gå utover andre planlagte tiltak.

Men i utgangspunktet er det i år avsatt mer midler til vedlikehold pr m² enn på flere år, 89 kr/m² mot henholdsvis 52 kr/m² og 57 kr/m² i 2014 og 15. Og slik det nå ser ut begynner vi å nærme oss et riktigere nivå.

Bakgrunnen for dette er at vi nå har en vedlikeholdsplan å forholde oss til, og dermed er det lettere å avsette riktige summer til det nødvendige vedlikeholdet. Det er svært viktig framover at vedlikeholdsplanen følges med både investerings og driftsbudsjett, slik at en har mulighet til å bevare de store verdiene kommunen har i bygningsmassen sin, de kommunale byggene.

Når det gjelder maling av andre boliger i Hedalen, Brunbakklia, vil dette tas av driftsbudsjettet. Det er i utgangspunktet ikke avsatt midler i 2016, men planlegges i 2017.

  • Her er vedlikeholdsplanen kommunestyret har vedtatt.