Sist oppdatert: 23.11.2015 10:25

Kulturprisen til Anne Øyhus

 

ORDFØRER KÅRE HELLAND
Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune vart første gang delt ut i 1978. I retningslinjene for kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune, heter det:

Formålet med utdeling av kulturprisen er å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid, og gi en oppmuntring til de mange som er engasjert i slik virksomhet. Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats i kunst og kulturliv i Sør-Aurdal. Prisen kan også deles ut til lag og foreninger.

 

 


Anne ØyhusVedtak
Formannskapet har gjort enstemmig vedtak om at Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2015 tildeles: Anne Øyhus

Prisvinneren
Anne Øyhus har vært svært engasjert i kulturlivet i Sør-Aurdal, og er fortsatt aktivt med i en alder av 95 år.

Det som kjennetegner Anne, er den store frivilligheten. Hun er svært engasjert i det som skjer og deltar gjerne som frivillig. Hun har et bredt engasjementet i lag og organisasjoner i kommunen og stiller opp der det trengs en hjelpende hand.

Hun gleder andre med sang og besøk. Anne er sjenerøs og inkluderende.
Hun deltar aktivt i kulturlivet og er en ivrig publikummer. Anne har gjennom et langt liv gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen.

Hun har gjennom sitt enestående engasjement bidratt til at vi har et levende kulturliv i Sør-Aurdal kommune.

Røde Kors besøkstjeneste
Kommunen samarbeider med Sør-Aurdal Røde Kors besøkstjeneste som arrangør av kulturkvelden her i kveld, og det er ikke tilfeldig. Anne har vært med i Røde Kors besøkstjeneste siden oppstarten i 1980 og fikk nylig påskjønnelse for 35 års innsats i besøkstjenesten. De gleder eldre med besøk, fellesskap og sang. Et populært tiltak er Kaffekroken for eldre.

Hun har kokt kaffe og vært med som frivillig på mange arrangementer opp gjennom tiden. Og hun er fortsatt med som frivillig blant anna på Kaffekroken på Solbraut.

Sang og teater
Anne har alltid vært glad i å synge. Hun var med i Hølera og Dølven Sanglag, som senere ble til Sør-Aurdal koret. Hun sang aktivt i koret i nesten 40 år, frem til hun var 70.

Siden har hun vært med i «Sangens glade tropp». De gleder eldre på sjukeheimen med sang en gang i måneden, og har faste øvinger på Solbraut. Da er Anne selvskreven i koret.

Det har alltid vært mye latter og glede rundt Anne Øyhus. Hun ledet mange skuespill i Hølera og Dølven Sanglag. Anne har tidligere drevet mye med skuespill i Norges Ungdomslag, og har vært å se på scenen i ulike roller.
92 år gammel spilte hun seg selv som «Anne på Brøto» i revyen som Bagn idrettslag satte opp.

Søndagsskole og misjonsforening
Anne dreiv lenge søndagsskolen i Hølera alene. Da søndagsskolene i kommunen fikk kulturprisen i 1991, var hun med og tok imot prisen.

Anne var lenge aktiv i Dølven misjonsforening. Senere ble hun med i Bagn Felles Kvinneforening, der hun fortsatt er med.

Kulturformidler
Anne Øyhus er en ivrig kulturformidler. Hun har blant annet vært på besøk i barnehagene og sunget og fortalt fra gamle dager. Hun har også hatt med seg rokken og kardet og spunnet i barnehagene.

Anne forteller selv en historie fra en gang hun var i barnehagen på Bagn og spant på rokken: «Ein gutt kom heim frå barnehagen og sa: I dag har det vært ei dame hjå oss som har rokka!»

Anne har vært med på Bagn Bygdesamling på sommerstevner og vært med og tatt imot skoleklasser på museet. Hun har kardet og spunnet, ysta, kinnet og laga smør på bygdesamlinga. Hun brukte stavkinne, og skoleelevene var med og holdt kinna når det begynte å bli tungt å kinne. Hun har på denne måten formidlet kulturarven videre til barn og unge i kommunen.

Anne forteller om en gang hun var med på et stevne på en sæter der hun kinna og laga smør. Hun saltet smøret i trauet. Folk flokka seg rundt og ville kjøpe smøret, og hun fikk solgt alt sammen, i ½ kg klumper som hun laget til.

Sør-Aurdal-springaren

Anne stod i bresjen for å rekonstruere Sør-Aurdal springaren. Det er en egen springar fra Sør-Aurdal som var i ferd med å gå i glemmeboka. Men takket være innsatsen Anne gjorde, ble den hentet frem fra glemselen. Anne tok kontakt med gamle felespillere i kommunen som kunne den. Anne dansa og skrev ned turene. Sør-Aurdal springaren vart rekonstruert. Begnaljom Spelemannslag arrangerte kurs, og slik er det i dag flere som kan Sør-Aurdal springaren. Nikolay, sønnen til Anne, er en av dem som har tatt opp igjen denne gamle dansetradisjonen fra Sør-Aurdal. 

Aktiv 95-åring
Anne Øyhus er en aktiv 95-åring. Hun stiller opp og er med både barnebarn og oldebarn ut på ting som skjer. Anne trenger ikke lang varsel, hun hiver seg rundt og er klar!

Til jul gleder familien seg til å få med bestemor og oldemor på «Putti Plutti Pott og Julenissens skjegg» med Hedalen Ungdomslag.

Anne har vært en inspirasjonskilde for mange. Hun har selv en stor familie som er svært aktive innen kulturlivet i kommunen. De kan røpe at Anne er en ivrig tilhører og kritiker, og gir gode tilbakemeldinger.

Kulturbærer
Anne er en stor kulturbærer, som har lagt ned en stor frivillig innsats i kulturlivet i kommunen gjennom en årrekke. Hun er fortsatt aktiv og deltar på alt hun kan.

KULTURPRISEN 2015
Jeg har med dette den store glede og ære å be Anne Øyhus komme frem å motta Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2015.

 


Svein Thorsrud spilte lur

 


Anniken Thorsrud Lid og Ingebjørg Bratrud

 

 

 


Sangstubber av barn ledet av Tullik Thorsrud

 


Anne fikk roser fra barna

 

 


 

 


Sør-Aurdalkoret

 


Trygve Bolstad og Oda Strømmen Holte

 

 


Steiner Skjeve, Halvor Killi Grønhaug, Gunvor Elene Thorsud, Anne Øyhus og Kåre Helland

 

Halvor Killi Grønhaug, Kåre Helland og Anne Øyhus

 


"Anne på Setra"

 

 


Anne sammen med barnebarn og oldebarn

 


Sangens glade tropp

 

 

 


 

"Anne" får besøk på Bukfyll
 

 


 

 


Bente Hemsing