Sist oppdatert: 25.11.2015 05:54

Sammen mot et felles mål  

MAGNHILD HUSEBY
Det er mye fokus på befolkningsnedgang i kommunen, men jeg tenker at vi nå er ferdige med powerpointpresentasjoner med grafer og prognoser over nedgangen på skoler og i befolkningen for øvrig. Det er greit med oppklaring av fakta, for skal man lage seg et mål, må man først vite hva som er utgangspunktet. Men det er nettopp det dette er, bare en start. Nå må vi komme oss videre.  

For å stake veien videre, må vi sette oss mål. Hva er nå dette målet? Vi har ulike hovedområder som er viktige for oss, men et felles overordnet mål kan være å øke tilflytting og hindre fraflytting. Det kan være lurt å tallfeste målet. Dette gir oss et bedre utgangspunkt for å skape gode tjenester for oss alle. Jeg for min del ønsker å bo i en levende kommune med levende bygder, med godt samhold, dugnadsånd og pågangsmot. Jeg ønsker å møte kjente på butikken, handle i lokale butikker og få den nødvendige hjelpen og tilbudene, når og der jeg trenger det. 

Hvordan når vi så dette målet? Etter min mening er det kommunestyret og administrasjonen sin oppgave å sammen drive dette arbeidet. Vi skal ikke gjøre hele jobben alene, men styrke arbeidet gjennom å stimulere til vekst i alle deler av kommunen. Vi er avhengig av bygdeutvalg, lokale ildsjeler, næringslivet og frivillige organisasjoner for å gjennomføre dette.  Vi må tenke både langsiktig og kortsiktig på en gang. Gode tjenester i dag gir oss ikke gode tjenester i morgen. Akkurat som næringslivet for øvrig, må vi stadig utvikle oss for å tilpasse oss resten av samfunnet. Vi kan ikke bare sitte og se på hva som skjer rundt oss. Politikerne må innta førersetet og styre skuta. Vi må jobbe med de ressursene vi har, og jeg mener kommunen vår har mange gode ressurser og egenskaper. 

Er det mulig å nå dette målet? Kan vi bli en vekstkommune? Ja, jeg mener det. Hvis vi alle ønsker det høyt nok. Jeg håper alle kommunestyre-representanter vil være med på et felles prosjekt for å løfte kommunen vår.   

Hvis vi når dette målet, hva skal vi gjøre da? Jo, da skal vi ta oss en velfortjent hvil, men ikke lenge, for da må vi finne oss nye mål.  

Magnhild Huseby Bolstad, Sør-Aurdal Høyre