Sist oppdatert: 25.11.2015 05:50

Fiber til folket

 

VEGARD VESTROM

Hedalen Bygdeutvalg ser positivt på fiberutbygging for Hedalen-sør (Hallom til Buskerud grense). Bygdeutvalget vil, sammen med andre lag og foreninger, arbeide for at tilsvarende tilbud blir fremsatt ovenfor husstander i Hedalen-nord. Det er nå viktig at alle som ønsker fibertilkobling registrerer seg på http://www.jegvilhafiber.no/, da registreringer her er et av utvalgskriteriene for hvor utbyggingen kan skje.

Som det fremkommer av brevet til Eidsiva, må de ha 60 % oppslutning for at prosjektet kan gjennomføres. Frem til fredag 27. november har Eidsiva selgere i dalen som kontakter de som ikke var tilstede på møtet mandag kveld.

 

Det er derfor viktig at de som er interesserte i fiber, kommer i kontakt med disse selgerne. Har du ikke fått besøk, men er interessert i fibertilkopling, ta kontakt med oss, så skal vi videreformidle dette til Eidsiva Bredbånd AS.
Eventuell utbygging vil foregå til sommeren.

Vi krysser fingrene, i det vi mener at denne utbygginga er starten på noe som er svært viktig for bygdesamfunnet.