Sist oppdatert: 27.11.2015 20:31

3G og 4G til størstedelen av Sør-Aurdal

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Tirsdag 24. november var dekningsdirektør i TeliaSonera, Tommy Johansen, på besøk i Hedalen. Han kunne fortelle at åtte av selskapets stasjoner i kommunen har fått 3G og 4G. Tre gjenstår, og stasjonen som står på Nes i Ådal, vil også gi dekning til flere av dem som bor nærmest fylkesgrensa
.

 


 
Fra venstre: Gunnar Fossholt (næringslivsgruppa i Hedalen, Hans Allergoth (Begnadalen bygdeutvalg) Tommy Johansen (dekningsdirektør i TeliaSonera), Stig Solbrekken (planavdelingen i kommunen) og Vegard Vestrom (leder i Hedalen bygdeutvalg)

 

De to store
Mens Telenor har valgt å bygge ut litt her og litt der, har TeliaSonera prioritert å gjøre seg ferdig på et område før de går videre til neste. Nå er de snart i mål med å bytte ut mobilnettet til framtidsrettet utstyr. Godt over fire tusen nye 3G- og 4G-basestasjoner er satt i drift over hele landet. 11 av disse ligger i Sør-Aurdal. Selskapet gir nå 4G-dekning til 95 % av Norges befolkning. Dette tallet øker til 98 % i 2016.
 

 

  • Her kan du detaljstudere dekningskartet.

Vil ha best mulig dekning
Johansen tok seg god tid da han besøkte Hedalen. Han kunne fortelle at 4G hadde slått inn da han passerte Hedda hytter.


Stig Solbrekken var opptatt av å få til mobilnett i Stavadalen. Det kunne Johansen fortelle at selskapet allerede er i ferd med å utrede. Lommer med svak dekning ble drøftet, og Johansen tok seg også tid til å måle nettet fra Kontorparken til kirka. Det viser seg at de aller fleste kan bruke det nye mobilnettet.


Dekningsdirektøren minte om at samtlige stasjoner overvåkes nøye. Når bruken øker over en viss grense, skrus det på større kapasitet, slik at kundene skal ha en god brukeropplevelse. Dette er særlig viktig i eksempelvis påska – når mange er på ferie i fjellet.
 

 

Ulike merkevarer
TeliaSonera er representert med merkevarene NetCom, One Call, Tele2, Chess og MyCall i det norske markedet. Hva disse selskapene kan tilby, finner du ut ved å besøke nettsidene deres. Se denne siden om mobilt bredbånd.


Nye muligheter
Besøket kom dagen etter fibermøtet på Søre Lokalet. For dem som ikke får fiber med det første, vil nok mobilt bredbånd bli et attraktivt tilbud. Noen vil ha både fiber og 4G, og for hyttefolket er 3G og 4G fra senderen på Søbekkseter en viktig nyhet.

 


Fekjær psykiatriske senter stilte med kake.

 


Dekningsdirektør Tommy Johansen