Sist oppdatert: 27.11.2015 20:31

Netcom først i Hedalen igjen

 

HELGE NORDBY

I 1993, da de første GSM-senderne ble satt i drift, jobbet jeg i Siemens i Oslo. Siemens var den gang utbygger av NetCom sine sendere, og jeg var blant de heldige som fikk telefon hvor en del av hensikten var å rapportere tilbake om hvordan nettet fungerte.

 

En av de første sendere ble satt opp på Nes, men den mistet jeg nok kontakten med når jeg nærmet meg Hedalen. To steder kunne jeg allikevel føre samtale, - på tunet hjemme og i Langdøla. Det tok et par år til før de første senderne kom i Hedalen, - først på Skartjernskollen, og så på Søbekksetra. Den gang var nok Telenor først, men NetCom kom raskt på plass i de samme mastene.

Her er telefonen jeg den gang hadde, - lagret 50 nummer og det var ingen mulighet for SMS og alt det andre som dagens telefon kan gjøre. Her sammen med en ny iPhone 6S til sammenligning.