Sist oppdatert: 26.11.2015 16:08

Elevbedrift på Hedalen barne- og ungdomsskole

 

Mellomtrinnet har gjennomført elevbedrift i uke 47. Ledelsen i bedriften har skrevet litt om gjennomføringen.

  

Markedsansvarlig Andreas Haugen
Noen uker før elevbedriften startet, måtte alle søke på en jobb, de kunne søke på disse jobbene: daglig leder, økonomisjef, markedssjef, avdelingsleder sløyd, avdelingsleder tekstil, avdelingsleder kjøkken. Produksjons-medarbeider på sløyd, tekstil, kjøkken.

Først måtte styret (lærerne) velge daglig leder, markedssjef og økonomisjef. Så var det oss som igjen valgte hvem som skulle jobbe på hvilken avdelinger.
Det ble valgt seks elever til hver avdeling pluss avdelingsleder.

Uken før produksjonen startet, fikk alle elevene med en bestillingsliste hjem.
Dette året lagde vi skolebrød, fuglemater og brødkurver. Da alle listene var levert, måtte vi telle opp hvor mye vi skulle lage av alt.

På onsdagen i uke 47 begynte vi å produsere. På kjøkkenet kunne man bestille skolebrød til hver dag, mens fuglematerene og brødkurvene måtte man hente på salgsmessa fredag.

Alle måtte jobbe nøye og effektivt for å bli ferdige med alle bestillingene.
Sløyd-gruppa var først ferdig med sine bestillinger, derfor måtte de lage vafler, koke kaffe og gjøre musikkrommet klart til salgsmesse. Dasalgsmessa begynte, var det fullt kaos for det ble litt liten plass, men det gikk kjempebra.

Alle brødkurvene, fuglematerene og skolebrødene ble solgt med en gang.
Klokka 14.15 var vi ferdige og måtte rydde opp, det tok litt tid, men til slutt ble vi ferdige sånn en halvtime før skoleslutt.

Daglig leder Sara Aurden
Vi som var på kjøkkenet, lærte mye. Vi lærte f.eks. å bruke en kjøkkenmaskin, stekeovn, kokeplate, lage gjærdeig og at melka og smøret skulle være 40°. Alle syntes at det å drive med elevbedrift var morsomt. Som daglig leder lærte jeg at jeg måtte ta noen beslutninger som ikke alle var fornøyde med. Vi lederne var fornøyde med all innsats fra de andre elevene.

Økonomiansvarlig Anne Marte Grøv
Økonomien har gått veldig bra egentlig men i starten var det litt lite å holde orden på! Som økonomiansvarlig hadde jeg ansvar for å passe på det vi tjente og å få betalt alle regningene som måtte betales. Det gikk mye skoleboller, brødkurver og fuglematere så det tjente vi godt på.
Vi fikk ikke noe problemer med noe som helst for alle regninger ble betalt og vi tjente 3 664 kr. Vi har nå delt opp hvor mye hver klasse får.

  • 5. kl. tjente 961 kr

  • 6. klasse tjente 640 kr

  • 7. klasse tjente 1762 kr

Jeg valgte å dele det opp på elever så det ble rettferdig. Det ble 160 kr på hver elev.