Sist oppdatert: 03.11.2015 07:29

Mange takk!

 

ANNY, REIDUN, GRETE, BJØRG OG PER HARALD

Vi i «det gamle»  Hedalen menighetsråd ble 31. oktober ferdige med vår valgte fireårsperiode, og nytt menighetsråd trådte i kraft fra 1. november 2015.

 

Vi ønsker å takke alle som har hjulpet til i Hedalen menighet disse årene. Takk til alle undergruppene, enkeltpersoner og alle som har bidratt!

Ved deres hjelp har vi fått til ganske mye disse årene, og vi ser at Hedalen menighet er en aktiv menighet i et inkluderende fellesskap  –  i tro, med håp og i kjærlighet.
 

Det nye menighetsrådet, med leder Inger Olea Digene, nestleder og medlem av fellesrådet Gunn Karin Fossholm, kasserer Gunnar Heiene, sekretær Anne Britt Lystad Omsrud og 1. vararepresentant Arne G. Perlestenbakken, ønskes lykke til med det viktige arbeidet menighetsrådet har i menigheten! 

Takk for oss!