Sist oppdatert: 04.11.2015 07:30

Tilstandsrapport for skolene

 

ARNE HEIMESTØL

 

Fylkesmannen har laget et kommunebilde for Sør-Aurdal. Vi har stilt rådmannen fem spørsmål knyttet til denne uttalelsen. Temaet i dette spørsmålet er tilstandsrapport for skolene.

 

Fylkesmannen savner tilstandsrapport om opplæring knyttet til læringsresultat, læringsmiljø og frafall. Har kommunen laget en slik rapport?

 

Svaret tjenesteleder Inger Randi Islandsmoen Kleven ga

 

Tilstandsrapporten er en mal utarbeidet av Udir, og det er opp til hver enkelt kommune om de ønsker å bruke denne malen.

Lovkravet er at kommunestyret skal få innsikt i skolenes «tilstand», og det er en del obligatoriske områder man må rapportere på. I SAK har tilbakemeldingen til politikerne blitt presentert gjennom systemet «Målstyring», og de obligatoriske områdene ble tatt med i dette dokumentet.

Vi ønsker å gå bort fra denne malen da vi mener at vi ikke har hatt en god nok prosess og kommunikasjon rundt rapporten. Vi har derfor bestemt, i samarbeid med den politiske ledelsen, at malen hos Udir skal brukes. Vi arbeider for å kunne legge fram tilstandsrapporten til politisk behandling i novembermøtet.