Sist oppdatert: 12.10.2015 18:11

Vedlikehold må til

 

ØYSTEIN FOSSHOLT
Idrettslaget har tatt initiativet til å fikse opp en mye brukt ballbinge. Særlig blir den brukt av skolen i skoletiden
.

Bord har blitt byttet ut, og noe har blitt forsterket. Nettet rundt er hengt opp igjen.