Sist oppdatert: 25.10.2015 00:29

Tid for vannprøver i Hedalsfjella

 

SIGRID HAUGEN

Vår og høst sørger Styret for Hedalsfjella for å få tatt prøver av vannet i mange av tjerna i Hedalsfjella. Disse gir grunnlag for vurdering av eventuelle tiltak for å legge til rette for best mulig fiskebestand. Kalking kan være aktuelt.
 

Vannprøvetaking og eventuell utsetting av settefisk gjøres på dugnad. Tar du på deg denne jobben, får du som bonus en fin fjelltur! Her er noen bilder fra en flott dag i Bogfjella, 23. oktober.

 


Første prøve er klar

 


Her må hytteboka signeres.

 


Innløpet til Steinhyttevannet

 


Steinhyttevannet

 


Turen går videre til Fiskevatna

 


Innafor Fiskevatna krysser vi DNT Ringerikes blåmerka sti fra Buvasskoia til Storekrak.

 


Ved innløpet til Fiskevatna

 


Utløpet til Fiskevatna

 


På returen åpner utsikten seg mot to fine bygder i Sør-Aurdal; Hedalen og Leirskogen.

 


Storekrakkoia har fått ei grundig opprusting i sommer.

 


Fra vårturen 30. juni