Sist oppdatert: 04.10.2015 13:29

Hedalen og Sør-Aurdal kommune sin framtid

GRO SKINNINGSRUD

Hva ønsker vi for Hedalen og Sør-Aurdal i framtida?

Storkommune eller ikke?  Jeg har ikke tatt endelig standpunkt til det. Føler det er for lite fakta på bordet ennå, men tenker at Hedalen og Sør-Aurdal uansett blir en utkant. For oss i Hedalen spiller det liten rolle om kommunesenteret er på Bagn eller Fagernes, eller for den del i Hønefoss. Det som er viktig i en slik prosess, er å utarbeide ordentlige reguleringsplaner og andre planer slik at vi sikrer utbygging og tilvekst i utkantene. Det er en viktig jobb, som kommunen allerede nå bør begynne å jobbe med.

Det er også viktig å tenke samarbeid i kommunen, slik den er i dag. Vi kan ikke lenger sitte på hver vår tue, i den mening at vi skal klare oss selv. Utviklingen tilsier at vi blir for få. Nå er det under 80 elever på Hedalen skole. Neste år blir det under 70 hvis det ikke blir store endringer i tilflyttingen, noe vi selvsagt må håpe på.

For å få til det er det viktig at vi snur den negative trenden som har vært i flere år, til noe positivt. Hadde jeg vært en potensiell innflytter til Sør-Aurdal, og lest lokalaviser og medier, hadde jeg tenkt meg om mer enn to ganger før jeg hadde bestemt meg. Det har stort sett vært fokusert på bygdestrider, skolenedleggelser og innsparinger.

Til dere som nå er valgt inn i kommunestyret; dere må jobbe for å markedsføre bygdene og kommunen på en positiv måte. Vi har jo så mye som er bra, men skal vi få til noe, så må vi samarbeide. Det være seg skole, idrett og kultur, og med samarbeid mener jeg at aktiviteter vi samarbeider om, må foregå rundt om på alle plasser/i alle involverte bygder.

Økt bosetting er første bud for å få liv i bygdene og kommunen. For å få til det, må det til flere arbeidsplasser. Det må også til bedre infrastruktur. Hadde vi hatt optimalt internett og telefonnett, er det nok mange som sikkert kunne jobbet herifra, og hatt hjemmekontor. Det går ikke med dagens nett. Ønsker vi flere innbyggere, må slike grunnleggende ting være på plass. Det kan da umulig være så vanskelig hvis bare politikerne vil.

Bedre veier hadde heller ikke vært å forakte. Kunne man spart inn kjøretid på at det var bedre veier, hadde det vært mer overkommelig og pendlet både til Fagernes, Hønefoss og Nesbyen.

Innføring av eiendomsskatt fører heller ikke til økt bosetting. Vi burde vel heller fått betalt, i form av skattelette, for å bosette oss i utkantstrøk.

Heldigvis kom flere av dere jeg stemte på, inn i kommunestyret. Dere som har bein i nesa, og som tørr å si hva dere mener. Dere som er positive og ser muligheter istedenfor problemer, og tenker at utfordringer er til for å løses. Kanskje ikke alle kommunestyrevedtak heretter blir enstemmige!?

Det blir viktig å ikke bare tenke budsjett framover. Får man til økt bosetting og et styrket næringsliv, så fører dette med seg økonomisk gevinst. Vi må tenke mer langsiktig enn hva som er gjort tidligere.

Jeg ønsker det nye kommunestyret lykke til med arbeidet framover.  Det blir veldig spennende å følge med på utviklingen.  Er det grunnlag for å fortsatt bo her om 4 år, med tanke på jobbmuligheter og skole?