Sist oppdatert: 06.10.2015 21:10

Lokal markering av internasjonal eldredag

 

TEKST: ELDOR BRÅTHEN
BILDER OG VIDEO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

-I år er det sjette gongen, sang Alf Prøysen for en del år siden. Eldrerådet i Sør-Aurdal kan si det samme, og da snakker vi om markeringen av FNs internasjonale dag for eldre her i kommunen

 

FN har egentlig bestemt 1. oktober som markeringsdag, men av praktiske årsaker har vår tradisjon blitt nærmest påfølgende søndag. I år betød det 4. oktober.

 


 

Arrangementet var i år lagt til Hedalen, nærmere bestemt til «Lokalet». Der var nær 40 personer samlet da leder i Sør-Aurdal eldreråd, Dagny Dalen, ønsket velkommen.
 

Første post på programmet var allsang anført av Husmormusikken i  Hedalen med Reidar Heiene og Kjellaug Kjensrud i spissen. Etterpå fikk vi mat: Skinkesteik med det som hører til + kaffe og dessert.

På vegne av oss alle takket Maria Bakke for maten og ga vel fortjente godord til kjøkkengjengen.
 


Maria Bakke

 

 

Etter middagen framførte Husmormusikken flere kjente og kjære sanger før ordet ble gitt til leder i Oppland fylkes eldreråd, Ingvill Fjellstad Bø.

 


Ingvild Fjellstad Bøe og Dagny Dahlen
 

Ingvill har blitt en god tradisjon på eldrefestene i Sør-Aurdal. I år åpnet hun med ros til Dagny Dahlen, og overrakte Olav Gullik Bøs diktsamling: «Solstrå.»  - Legger vi til «le», får vi solstråle, og det er nettopp det du er, sa hun.

Etter fortjent ros til vår kommunale leder var fylkeslederen innom temaet merkedager før hun gikk over til eldres livsvilkår: lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  På verdensbasis ventes antall personer over 60 år å bli fordoblet innen år 2050.  
 

Det er ittno stort jubileum, fortsatte Prøysen i visa si. Hadde vi begynt markeringene i 1990, da FN introduserte eldredagen, kunne vi ha i alle fall ha markert et kvart hundreår.  **

  

Olav Gullik Bøe fikk ordet etter sin ektefelle. Olav Gullik er en allsidig kar: lyriker, stevdikter, og ikke minst vangsgjelding. Visste vi det ikke før, vet vi nå at Vår Herre skapte Vang forholdsvis seint, og at han da gjorde ekstra fint arbeid. Et annet tema var kjærlighet, eller erotikk, av det slitesterke slaget som tåler at åra går.

 


Olaf Gullik Bøe 

Ordfører Kåre Helland hilste fra kommunen.  Kåre ga også fortjente godord til Dagny. Nytt eldreråd skal utnevnes i november, og det trenges at folk sier seg villige til å ta en tørn. Statsbudsjettet er snart på trappene, og ordføreren var naturlig nok spent på hvilke muligheter og, ikke minst utfordringer, det vil by på.

 


Kåre Helland
 

Presset økonomi framtvang i fjor en bemanningsreduksjon ved Sør-Aurdal sjukeheim.  Gjennom  samarbeid med Nord-Aurdal kommune som leier plasser Sør-Aurdal f.t. ikke har bruk for selv, har man nå fått bemanningen tilbake til tidligere nivå.

 

Godt supplert av Martin G. Bakke som kunne opplyse at Lokalet på 80- tallet var i helst dårlig forfatning, og at Hedalen ungdomslag da investerte
7-800 000 kroner, i tillegg til det som lagt ut før og siden, fortalte Eldor Bråthen litt fra historia til lokalet og Hedalen ungdomslag.

 


Eldor Bråthen
 

Martin G. Bakke

 

Åresalg høret til på eldrefester i Sør-Aurdal. Hovedansvaret for tilrettelegging og arrangement var i år lagt til Frivilligsentralen. Daglig leder, Ester Kulterud, hadde skaffet til veie mange fine gevinster.
 

En hjertelig takk til Ester og hennes medhjelpere, til alle som bidro med gevinst, og til sponsorer: Bagn og Reinli sanitetsforening, Hedalen Helselag, Sør-Aurdal pensjonistforening og Sør-Aurdal kommune.
 

 Kaffe og bløtkake henimot slutten av dagen, bidro til at ingen behøvde å dra sultne heim. Noen fikk i tillegg med seg vel fortjente blomster.