Sist oppdatert: 13.09.2015 17:51

Manifest mot mobbing

 

KIRSTEN GREAKER HEIMESTØL

Utdanningsdirektoratet har laget et nettsted som de kaller "Manifest mot mobbing". Her er det mange gode ideer til både elever, foreldre, politikere og skole som viser hvordan vi kan arbeide mot mobbing i samfunnet. Det var anbefalt at skolene har spesielt fokus på dette i uke 36.

 

 

Dette ville vi som arbeider ved Hedalen barne- og ungdomsskole gjøre noe spesielt med i år. Det er bevist at vennskap motvirker mobbing. Derfor satset vi spesielt på at elevene fikk varierte leke- og aktivitetsopplevelser på tvers av klassetrinn denne uka.

 

I år har vi en stor, flott gjeng med elever i 10. klasse som tok på seg oppgaven å lede lekegrupper på tvers av klassetrinn. Lærerne satte opp ti grupper, og elevene i 10. klasse bestemte aktiviteter for de forskjellige dagene. Første friminutt hver dag den uka ble forlenget, da var det god tid til å komme i gang med en aktivitet. Dette friminuttet var det obligatorisk å være med på gruppa, men vi så også at aktivitetene kunne fortsette ut over dagen.

 

I løpet av uka ble det også undervist spesielt om hvordan vi kan motvirke mobbing. Det ble vist filmer og gjennomført ulike undervisningsopplegg i klassene.

 

 

Uka begynte med en samling i gymsalen for alle elevene der rektor fortalte hva elevene skulle gjøre og hvorfor det er viktig å motarbeide mobbing. Det ble vist en filmsnutt, sunget  "Stopp, ikke mobb", som mange av elevene kan fra før, og danset "Bli-med-dansen" ledet av Kristin fra 10. klasse. Så gikk elevene ut til de forskjellige aktivitetene.
 

Denne uka hadde vi et voldsomt regnvær to av dagene, så planene måtte endres litt. Men det er hyggelig å spille kort sammen eller spille ball i gymsalen også!

 

Uka ble avsluttet i siste time fredag. Da fikk elevene se bilder som var tatt i løpet av uka, det ble sunget og danset igjen, og så serverte kjøkkengruppa vafler til alle!

 

Arbeidet er ikke ferdig selv om vi er ferdig med uke 36 på kalenderen. Lekegruppene skal fortsette på ulike måter ut over i skoleåret, og undervisningen inneholder stadig vekk temaene vennskap, hvordan vi skal oppføre oss mot hverandre, hva skal til for at alle skal ha det bra og andre temaer som handler om å motvirke mobbing.

 

Dette kan ikke skolen gjøre alene. Vi har alle et ansvar for å motvirke mobbing. Gå gjerne inn på nettstedet "Manifest mot mobbing" og få tips!