Sist oppdatert: 16.09.2015 20:16

Ny flom ventes torsdag

 

ARNE HEIMESTØL

– Nedbørmengden som ventes torsdag, er isolert ikke stor nok til å utstede varsel om ekstreme værforhold. Men sett i sammenheng med den nedbøren som de siste tre døgn har falt i de aktuelle fylkene, anses skadepotensialet stort nok til at varsel om ekstreme værforhold opprettholdes, skriver Yr.no

 

– I fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark og Oppland har det falt mindre nedbør de siste 3 dagene. For disse fylkene avsluttes ekstremvarsel, men de vil omfattes av OBS-varsel.

 

Onsdag kom det 37,2 mm nedbør på målestasjonen på Digene. Tirsdag ble det rapportert om 15,5 mm. Varselet som er utstedt for torsdag, viser at vi i verste fall kan få ca. 45 mm torsdag. Det er derfor all grunn til å følge utviklingen.

 

Flom i Vidalen
Flommen i begynnelsen av september var skikkelig stor. Da kom det over 90 mm nedbør på et døgn sør i bygda. Begge veiene til Vidalen ble stengt, og tilsyn med dyr på Vidalssetra ble vanskeliggjort.

 

Bildene nedenfor er tatt av Bård Fossum.