Sist oppdatert: 21.09.2015 06:34

Representanter til formannskapet

 

MAGNHILD HUSEBY
Opposisjonen i Sør- Aurdal, som består av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Tverrpolitisk kommuneliste og Høyre, har søndag kveld blitt enige om følgende:


Representanter i formannskapet:

Olav Kristian Huseby (H)
Emmy Bakkom (KrF)

Vara:
1. Elling Fekjær (TPK)
2. Geir Ståle Bjørnstad (FRP)
3. Magnhild Huseby Bolstad (H)
4. Hanne Nygaard Grimsrud (TPK)
5. Harald Liodden (KrF)