Sist oppdatert: 27.09.2015 21:31

Utbedringsarbeider ved fotballbanen

 

ARNE HEIMESTØL
De siste dagene har Dag Nordby utført betydelige arbeider ved fotballbanen på oppdrag fra HIL .

 

Vann har vært et problem for fotballbanen. Nå er det gravd vekk masse og fylt på med mer drenerende masse. Det lages også ny parkeringsplass ved innkjørselen til fotballbanen. Dette arbeidet vil ventelig bli fullført seinere i høst.