Sist oppdatert: 03.09.2015 09:56

Storflom i Hedalen onsdag

 

ARNE HEIMESTØL
Målinger fra  Digene Hedalen tyder på at det kom nesten 90 mm nedbør på ett døgn. – Dette er det meste jeg har registrert på døgnbasis siden jeg begynte med målinger for Meteorologisk institutt i 2001, sier Knut Digene.

 

Det har oppstått skader på flere veger. Fylkesvegen fra Nes til Hedalen er stengt ved Bjørnerud. Vi får opplyst at vannføringen i bekken som til vanlig renner under vegen, må ned, før vegen kan bli reparert og kjørbar igjen.


Elva gikk over sine bredder på Engene, og nedenfor Braka skvulpet den helt opp under brua. Engevegen var ikke farbar da flommen stod på som verst, og den har fått noen skader.


Det er også meldt om skader på Strøsvegen, vegen til Søbekkseter og Muggedalsvegen. Omfanget har vi i skrivende stund ikke full oversikt over.

 

Hendelser på fykjesveger og riksveger meldes til vaktnr. 959 88 600.

 


Hedalsvegen stengt ved Bjørnerud
Foto: Gunnar Fossholt

 


Middagsbekken har tatt Vidalsvegen ved Gamlebråten. Foto: Bjarne Berg
På Storrustemoen er det målt 104 mm nedbør på vel et døgn.

 


Ved Storrustedammen
Foto: Bjarne Berg

 


Ved Storrustedammen
Foto
: Bjarne Berg

 


Foto
: Bjarne Berg

 


Muggdalsvegen like innenfor bommen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

 


Muggedalsvegen. Foto: Arne G. Perlestenbakken

 


Muggedøla gikk over sine bredder inne i Muggedalen.
Foto
: Arne G. Perlestenbakken

 


Hedalselva ved Nerbyenga
Foto: Arne G. Perlestenbakken

 


Foto: Arne G. Perlestenbakken

 


Foto: Arne G. Perlestenbakken

 


Ved Engebrua. Foto: Geir Øverby

 


Vannet fosser inn over Engevegen og inn på Hedalsengene.
Foto
: Ellen Skrinde Øverby

 


Vannet når oppunder Brakabrua.
Foto: Ellen Skrinde Øverby
 


Utsikt sørover fra Brakabrua, elva er vanligvis til vesntre i bildet.
Foto: Ellen Skrinde Øverby

 


Engene oversvømt på nedsiden av Brakabrua
Foto: Nils Garli