Sist oppdatert: 03.09.2015 16:16

Reparasjon kan ta tid

 

ARNE HEIMESTØL

Fylkesveg 243 er stengt ved Bjørnrud. Torsdag var Syver Øistuen i Statens vegvesen på befaring. Han forteller at en prøver å få til en provisorisk vegstubb for personbiler forbi der vegen er gravd over. Håpet er å få dette på plass fredag.

 

Ny befaring må til før en kan bestemme hvordan vegen skal utbedres permanent. Fjell på yttersida av vegbanen skaper utfordringer.

 

Dette betyr at større kjøretøyer må benytte omkjøringsveg en tid. Hedalen.no håper å kunne formidle mer informasjon fra Statens vegvesen fredag ettermiddag.

 


Hedalsvegen stengt ved Bjørnerud
Foto: Gunnar Fossholt

 


Foto: Svenn Olav Fossholt

 

Foto: Svenn Olav Fossholt

 

Berømmer frivillig innsats
Øistuen er glad for at flere tok ansvar da flommen stod på. – Med små midler kan vi berge store verdier, sier han.

 


Arvid Skogstad var ute med traktor og sørget for at en løpsk bekk fikk et mer fornuftig løp.